డాక్ట‌ర్ బిందు మీన‌న్‌కు రెండు ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క అవార్డులు…అవి ఏంటి?…||KRtv News & ENTERTAINMENT